Bai trac nghiem chuong The gioi Logo cua em.doc

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Vũ Mạnh Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:06' 04-11-2011
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người

PHẦN THẾ GIỚI LOGO CỦA EM

107. Thế giới logo của em, phần mềm có tên đầy đủ là gì?
. MSWLogo . WLogo . MsLogoWorld . WorldLogo

108. Theo SGK ‘Cùng học tin học 2’ vùng màn hình làm việc của Logo, gọi là gì?
. Sân chơi . Sân khấu . Sân trên . Sân Screen

109. Phần thứ hai của màn hình phần mềm Logo gọi là gì?
. Cửa sổ làm việc . Cửa sổ . Cửa làm việc . Cửa sổ lệnh

110. Con trỏ trong phần mềm MSWLogo có hình gì?
. Con Rùa . Tam giác . Vuông . Tứ giác

111. Để con trỏ trong phần mềm MSWLogo có thể hoạt động được ta phải dùng gì để điều khiển?
. Các phím . Lời nói . Chuột . Các lệnh

112. Để con trỏ trong phần mềm MSWLogo trở về vị trí như ban đầu, ta dùng lệnh gì?
. End . Home . Return . Back

113. Để con trỏ trong phần mềm MSWLogo quay phải được, ta dùng lệnh gì?
. End . Right(RT) . Return . Back

114. Lệnh FD trong MSWLogo là viết tắt của từ nào?
. Ford . Fod . Forward . Forwad

115. Để xoá toàn bộ ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em dùng lệnh nào?
. AS . BS . CS . DS

116. Muốn thay đổi nét vẽ mà màu nền ‘sân chơi’ trong MSWLogo, em vào thực đơn nào?
. Edit . Bitmap . Set . File

117. Để khỏi phải viết lại nhiều lệnh, em sử dụng câu lệnh gì?
. Lặp . Tắt . Nóng . Ngắn


118. Nơi để em nhập lệnh vào gọi là gì?
. Ngăn lệnh . Hộp lệnh . Ngăn nhập lệnh . Tủ lệnh

119. Nếu muốn quan sát trỏ chuột (Rùa) làm việc, thậm chí từng bước, em dùng câu lệnh nào?
. AIT . Pait . Wait . Awit

120. Nếu muốn giấu trỏ chuột (Rùa) đi thì em dùng lệnh nào?
. Back . Left . Dieh . Hide

121. Nếu muốn lưu phần trỏ chuột (Rùa) đã vẽ xong dưới dạng một tệp ảnh, thì em vào thực đơn nào?
. Edit . Bitmap . Anh . File

122. PU (Pen Up) là lệnh dùng để làm gì?
. Xoá trỏ chuột . Tô màu . Nhấc trỏ chuột . To trỏ chuột

123. Để viết chữ trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì?
. Label . Write . Sound . Không cái nào

124. Để chơi nhạc trong Logo, em sử dụng câu lệnh gì?
. Label . Write . Sound . Không cái nào

125. Để dừng hoạt động của Logo lại ngay, em nhấn vào nút nào trong cửa sổ lệnh?
. Pause . Halt . Trace . Edall