CẬP NHẬT THỜI GIAN

Chào mừng các Thầy/Cô đến với WEBSTE: CÂU LAC BỘ VIOLET TỈNH BẮC GIANG

Quản trị: Vũ Mạnh Điệp
(

LIÊN KẾT CLB VIOLET

Websie trực thuộc.

TRANG CẤP TRÊN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Quan trị (Vũ Mạnh Điệp))
 • (Thầy Đỗ Mạnh Hà)
 • (Thầy Nguyễn Lương Hùng)
 • (Thầy Trương Hoàng Anh)
 • (Vũ Ngọc Dũng 0979163125)
 • (Nguyễn Thị Thuận)
 • (Đồng Đức Thiện 094612679)
 • (Nguyễn Văn Bường)
 • (Trần Văn Nghĩa)
 • (Nguyễn Thị Thu Hường)
 • (Dương Hồng Sơn)
 • (Trương Quang Hữu)
 • (Nguyễn Thị Hậu)
 • (Nguyễn Văn Hợi)
 • (Hoàng Viết Quý)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  FB_IMG_1496461107687.jpg 00306.flv 00299.flv Happy_new_year.swf 610112015.jpg 52142015.jpg 412112014.jpg 312112013.jpg 2942013.jpg 12342012.jpg Moi_truong.flv IMG_5859.jpg Tai_xuong2.jpg Luong_pha.jpg De_Men_benh_vuc_ke_yeu1.jpg Ang_co_Vat.jpg VN.jpg AVSEQ012.flv Trung_thuc__Tu_trong1.jpg Vuong_quoc_vang_nu_cuoi_21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Welcome to our website ! CÂU LAC BỘ VIOLET BẮC GIANG !

  Chào mừng quý vị đến với Website: CÂU LẠC BỘ Violet Bắc Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề & đáp án thi học kỳ I - Anh 8(09-10)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuận (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:42' 01-03-2017
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD&ĐT
  Đề thi chất lượng học kỳ I
  
  Huyện tân yên
  Năm học: 2009-2010
  
  
  Môn thi: Tiếng anh 8
  
  
  Thời gian làm bài: 45 phút
  
  
  I. Correct the verbs: (2 points)
  1. They used to (live) with their grandparents in the countryside.
  2. Lan (learn) English for 4 years.
  3. The students are going (have) a plan for collecting waste paper.
  4. Alexander Graham Bell (invent) the telephone.
  II. Choose the best answer: (2 pionts)
  1. They have moved to Ho Chi Minh city ...................1990.
  A. for B. in C. since D. at
  2. Do you enjoy ................ our class activities?- Yes, I do.
  A. participate B. participates C. participated D. participating
  3. Would you like ............... her a message?- OK.
  A. leaves B. to leave C. leaving D. left
  4. This book is different ...............that one.
  A. to B. of C. from D. with
  5. She is …………to become a basketball player.
  A. tallest B. taller C. enough tall D. tall enough
  6. Nam used to............... to school late.
  A. go B. going C. went D. goes
  III. Match the question in column A with the correct answer in column B: (2 points)
  ` A
   B
  
  1. How long have you used this computer?
  a. Reading books, Playing badminton
  
  2. What are your hobbies?
  b. Yes, I have.
  
  3. Good morning. Can I help you?
  c. I have used it for 7 years.
  
  4. What did you use to do when you were young?
  d. Yes, I want to send a letter to Spain.
  
  5. Have you done this test?
  e. I used to cry.
  
  6. What does your teacher look like?
  f. She is very friendly with long black hair.
  
  
  IV. Read the passage and then answer the questions: (2 points)
  Her name is Lan. She is a student in class 8A at Quang Trung school. She is excited about the interesting activities at school. She is going to participate in the recycling program. She collects glass, waste paper and empty cans. Then she will send them for recycling. She hopes she can save natural resources and raise some money for her school Y&Y in these activities.
  1. What is Lan excited about?
  2. Is she going to participate in the recycling program ?
  3. What will she send for recycling?
  4. What does she hope?
  V. Rewrite these sentences: (2 points)
  1. Ho Chi Minh city is the biggest city in Vietnam.--> No city……………………
  2. She said: “ Can you explain this word to me?”( She told me…………………
  3. This test is too long for us to do in 15 minutes .--> This test isn’t …………………
  4. It is necessary for us to keep the environment clean.--> We……………………



  Hướng dẫn chấm Anh 8

  2 points
  1. live 2. has learnt 3. to have 4. invented
  II. 2 points
  1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A
  III. 2points
  1. c 2. a 3. d 4.e 5.b 6.f
  IV. 2 points
  She is excited about the interesting activities at school.
  Yes, she is
  She will send glass, waste paper and empty cans for recycling.
  She hopes she can save natural resources and raise some money for her school Y & Y in these activities.
  IV. 2 points
  No city in Vietnam is bigger than Ho Chi Minh city.
  She told me to explain that word to her.
  This test isn’t short enough for us to do in 15 minutes.
  We need (to) keep the environment clean.


   
  Gửi ý kiến